Smuggling av cigaretter och alkohol avslöjades i ett fraktfartyg i Raumo hamn

5.3.2015 9.00
Pressmeddelande

Tullens fartygsgranskningsgrupp och Västra Finlands sjöbevakningssektion upptäckte 520 kartonger cigaretter och 108 liter starka alkoholdrycker i ett fraktfartyg i Raumo hamn. Upptäckten gjordes den 13 februari 2015 i ett fraktfartyg som seglar under Gibraltars flagga med rysk besättning.

Granskningen inleddes på efternatten med granskning av tomma containrar som skulle lossas från fartyget och på morgonen inleddes den egentliga granskningen av fartyget. Cigarettkartongerna och de starka alkoholdryckerna hade gömts i fartygets lastrum samt i servicetunnlar mellan lastrummet och innertaket.

Vid Tullens förundersökning kom det fram att cigaretterna och alkoholdryckerna hörde till fartygets båtsman som hade skaffat varorna skattefritt i en affär för fartygsproviantering i Tyskland. Varorna var inte ens ursprungligen avsedda för normal konsumtion ombord på fartyget.

Skatterna som undvikits i samband med införseln av cigaretterna och alkoholen uppgår till omkring 20 000 euro.

Tullen utredde fallet som skattebedrägeri. Fallet har lämnats till åtalsprövning och kommer att behandlas vid tingsrätten i Björneborg i april.

Mera information: Tullen, undersökningsledare Markus Laine, tfn 040 332 6176

Pressmeddelande