Hoppa till innehåll

Slutgiltiga antidumpningstullar på vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kina efterges eller återbetalas

Utgivningsdatum 29.6.2021 15.55

Kommissionen har meddelat att de antidumpningsåtgärder som  infördes genom genomförandeförordning (EU) 2015/2272 och vars giltighetstid gick ut den 9 december 2020 upphävs.  Åtgärderna gällde import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kina. Antidumpningstullarna som tagits ut med stöd av genomförandeförordningen återbetalas eller efterges. Företag ska själva ansöka om återbetalning eller eftergift.

Produkterna har klassificerats enligt KN-nummer ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93 (Taric-nummer 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 23 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 20 20, 7304 31 80 30, 7304 39 10 10, 7304 39 52 20, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 81 20, 7304 51 89 30, 7304 59 10 10, 7304 59 92 30 och 7304 59 93 20).

Om en produkt definierats i genomförandeförordning (EU) 2015/2272, kan importören ansöka om återbetalning av antidumpningstullarna hos Tullens enhet för omprövning inom tre år från dagen för underrättelsen om tullskulden. 

Skicka ansökan om omprövning per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post till Tullen/Omprövning vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. Enligt tullagstiftningen ska omprövningsansökningarna handläggas inom 120 dagar.

Kontrollera om ändringen har konsekvenser för ditt företag.

Detta ärende beskrivs i EU:s officiella tidning nr L 227 / 28.6.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar 
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar