Hoppa till innehåll

Slutgiltig utjämningstull på import av indonesisk biodiesel fr.o.m. 10.12.2019

10.12.2019 13.21
Pressmeddelande

Företag som importerar fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor med ursprung i Indonesien ska betala slutgiltig utjämningstull fr.o.m. 10.12.2019. Storleken på utjämningstullen anges i EU:s officiella tidning nr L 317, 9.12.2019. Tullsatsen är olika för olika företag och tullen gäller i fem år.

Varan klassificeras enligt KN-nr ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516209821, 1516209829 och 1516209830), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518009121, 1518009129 och 1518009130), ex 1518 00 95 (Taric-nummer 1518009510), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518009921, 1518009929 och 1518009930), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710194321, 2710194329 och 2710194330), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710194621, 2710194629 och 2710194630), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710194721, 2710194729 och 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824999210, 3824999212 och 3824999220), 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826009011, 3826009019 och 3826009030). Tullen frisläpper beloppen som ställts som säkerhet för den provisoriska utjämningstullen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar