Hoppa till innehåll

Slutgiltig utjämningstull på egyptiska produkter av glasfiber fr.o.m. 26.6.2020

Utgivningsdatum 29.6.2020 14.13
Pressmeddelande

Företag som importerar egyptiska produkter av ändlösa glasfiberfilament ska betala slutgiltig utjämningstull på produkterna från och med den 26 juni 2020. Storleken på utjämningstullen anges i EU:s officiella tidning nr L 201, 25.6.2020. Tullen är företagsspecifik och gäller i fem år. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, ex 7019 12 00 och 7019 31 00 (Taric-nummer 7019 12 00 22, 7019 12 00 25 7019 12 00 26 och 7019 12 00 39). Utjämningstullen tas ut retroaktivt för den registrerade importen. 

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar