Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på kinesiska elcyklar fr.o.m. 19.1.2019

18.1.2019 16.21
Pressmeddelande

Företag som importerar kinesiska elcyklar ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 19 januari 2019. Storleken på antidumpningstullen anges i EU:s officiella tidning nr 16, 18.1.2019. Tullsatsen är olika för olika företag och tullen gäller i fem år. Varan klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 ((Taric-nummer 8711 60 90 10).

Företag ska i detta skede betala antidumpningstull också för de varor som de importerat under tiden för den preliminära antidumpningstullen. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar antidumpningstullen. Beloppen utöver den slutliga antidumpningstullen frisläpps. Registreringen av import upphör, och ingen slutgiltig antidumpningstull tas ut retroaktivt för den registrerade importen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar