Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på kinesiska däck till bussar eller lastbilar träder i kraft 23.10.2018

22.10.2018 11.09
Pressmeddelande

Företag som från Kina importerar nya eller regummerade däck, andra än massivdäck, av sådana slag som används på  bussar eller lastbilar, ska fr.o.m. den 23 oktober 2018 betala slutgiltig antidumpningstull för produkten. Storleken på antidumpningstullen anges i EU:s officiella tidning nr 263, 22.10.2018. Tullsatsen är olika för olika företag och tullen gäller i fem år. Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp.

Varan klassificeras enligt KN-nummer 4011 20 90 och ex 4012 12 00 (Taric-nummer 4012 12 00 10). Kommissionen övervakar import av hjul försedda med däck för släpfordon och påhängsvagnar, andra än massivdäck, av gummi, nya eller regummerade, av sådana slag som används på bussar eller lastbilar och som klassificeras enligt Taric-nummer 8708 70 10 15, 8708 70 10 80, 8708 70 50 15, 8708 70 50 80, 8708 70 91 15, 8708 70 99 15, 8716 90 90 15 och 8716 90 90 80.

Företag ska i detta skede betala antidumpningstull också för de varor som de importerat under tiden för den preliminära antidumpningstullen. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar antidumpningstullen. Beloppen utöver den slutliga antidumpningstullen frisläpps.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar