Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull och utjämningstull på kinesiska solcellsmoduler av kristallint kisel och celler upphör att gälla 3.9.2018

4.9.2018 10.07
Pressmeddelande

Den slutgiltiga antidumpningstullen och den slutliga utjämningstullen som infördes den 4 mars 2017 vid import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (celler) med ursprung i Kina, t.ex. enligt Taric-nummer 8501310082, tas inte längre ut efter den 3 september 2018.

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 310, 3.9.2018.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar