Hoppa till innehåll

Skötseln av tillståndsärenden digitaliseras i juni

8.5.2019 7.41
Pressmeddelande

Tullen lanserar i början av sommaren en ny webbtjänst Tillstånd, som underlättar upprättandet och handläggningen av tillståndsansökningar. I det första skedet kan företag elektroniskt ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning. Tjänsten utvidgas stegvis till andra tillstånd.

Tjänsten har utvecklats tillsammans med kunderna. Ett tydligt användargränssnitt och lättillgängliga anvisningar gör tillståndshanteringen smidig. Vid ifyllning av ansökan stöds kunderna också av en chatt-service.

I tjänsten Tillstånd kan du

  • spara utkast till tillståndsansökningar
  • skicka tillståndsansökningar och bilagor till Tullen
  • se läget och tidsfristen för handläggning av ansökningar
  • återkalla ansökningar
  • ta emot tillståndsbeslut
  • kopiera tidigare ansökningar som underlag för nya ansökningar
  • bläddra bland ansökningar och tillstånd samt se på deras uppgifter.

Tjänsten kan användas med Katso-koder och därtill hörande behörigheter. Det finns tre behörigheter att välja emellan: granskning av tillstånd och ansökningar, beredning av tillstånd  samt sändning av ansökningar. Behörigheterna finns publicerade i Katse-tjänsten. Mera information om identifiering finns på Tullens webbplats: https://tulli.fi/sv/elektroniska-tjanster/tjanster/identifiering#foretag-och-samfund. Senare kan tjänsten också användas med Suomi.fi-identifikation och -fullmakter.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande