Hoppa till innehåll

Skogsindustriprodukterna förorsakade svacka i exporten i augusti

Utgivningsdatum 10.10.2008 10.00 | Publicerad på svenska 16.2.2017 kl. 12.17
Pressmeddelande

Värdet av exporten låg i augusti på 5 miljarder euro, dvs. blev fem procent mindre än i augusti i fjol. Den minskade exporten berodde särskilt på skogsindustriprodukterna - värdet av exporten av skogsindustriprodukter var märkbart lägre än ett år tidigare. Under början av detta år har Finlands utrikeshandel utvecklats svagare än handeln i hela EU-området och handeln i grannlandet Sverige.

- Värdet av exporten av skogsindustriprodukter har sjunkit redan sedan våren. Särskilt exporten av trävaror har minskat, konstaterar tullöverinspektör Kari Tähtivaara från Tullstyrelsen.

Också exporten av elmaskiner och -apparater minskade tydligt. Exporten av zink och nickel samt andra maskiner och apparater var också svagare än föregående år. Värdet av exporten av oljeprodukter ökade däremot fortfarande kraftigt.

Minskad import förorsakades av anrikade malmer samt maskiner och apparater

Importen minskade med en procent och låg på ett värde av 4,8 miljarder euro. Importen försvagades mest av anrikade malmer samt elmaskiner och -apparater. Också importen av andra maskiner och apparater, transportmedel och nickel blev mindre än i augusti i fjol. Värdet av importen av olja och oljeprodukter ökade däremot.

Överskottet i handelsbalansen var 195 miljoner euro, dvs. klart mindre än 437 miljoner euro i fjol.

Utrikeshandeln i Finland utvecklades svagare än i det övriga EU-området

Ryssland stärkte ytterligare sin ställning som den viktigaste handelspartnern både inom exporten och importen. Handeln med de övriga viktigaste länderna blev mindre än i augusti i fjol.

Exporten till EU-området minskade i augusti med två procent och importen från EU-området minskade med fyra procent. Exporten till länder utanför EU minskade med en tiondedel, men importen från dessa länder ökade med två procent tack vare oljeleveranserna.

- Finlands utrikeshandel har under början av året utvecklats svagare än handeln i hela EU-området och handeln i grannlandet Sverige, anmärker Tähtivaara. Enligt Eurostats statistik har särskilt många nya EU-länders import och export ökat under perioden januari-juni.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information fås av tullöverinspektör Kari Tähtivaara, tfn 020 492 1844 eller under rubriken Utrikeshandelsstatistik på www.tulli.fi/se.
Statistikmeddelande