Hoppa till innehåll

Skatt ska betalas på vissa Internetköp från EU-länder

9.5.2014 9.00
Pressmeddelande

Alla EU-länder hör till EU:s tullunion där man har en gemensam handels- och skattepolitik. Om en privatperson beställer varor över nätet från EU-området, behöver varorna vanligtvis inte tullklareras och importskatter behöver inte betalas för dem, utan varorna levereras direkt till köparen. Undantag till detta utgörs av alkoholdrycker och tobaksprodukter som ska tullklareras.

Produkter beställda från vissa specialområden inom EU beskattas dock på ett annat sätt. Exempel på sådana specialområden är Jersey och de övriga Kanalöarna i Storbritannien, Kanarieöarna som tillhör Spanien samt Åland. Tullen påminner att inköp som gjorts från nätbutiker som verkar på dessa områden ska tullklareras och mervärdesskatt ska betalas för dem om varans inköpspris överskrider 22 euro. Mervärdesskatten är vanligtvis 24 procent av beloppet för varans inköpspris och transportkostnader. Tull behöver inte betalas för inköpen, eftersom varorna rör sig inom EU:s tullunion. Avgörande är varifrån varorna levereras.

När man handlar på nätet ska man också komma ihåg importrestriktionerna för varor. Produkter som omfattas av importrestriktioner och -förbud är t.ex. läkemedel, koststillskott, vapen, snus, tobak och alkohol.

Det är lätt att sköta tullklareringen på nätet

Försändelsens mottagare måste tullklarera sina inköp på eget initiativ. Man behöver inte besöka Tullen för tullklareringens skull, utan det är lätt och gratis att sköta tullklareringen via Tullens webbförtullningstjänst. Förtullningen kan dock också göras vid ett tullkontor eller så kan man låta Itellas postspedition sköta tullklareringen.

Mera information

Konsumenteuropa i Finland: http://www.ecc.fi/sv-FI/

EU:s tullområde och skatteområde: http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/om_oss/ord_och_begrepp/tull_och_skatteomrade/index.jsp

Tullens webbplats: http://www.tulli.fi/sv/privatpersoner/handla_pa_natet/index.jsp

Tullrådgivningen: tfn 0295 5201 eller http://www.tulli.fi/sv/kontakta_oss/fraga_tullradgivningen.jsp

 

Pressmeddelande