Hoppa till innehåll

Ansökan om bindande klassificeringsbesked ändras 1.10.2017

8.9.2017 15.53
Pressmeddelande

Innehållet i ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) ändras den 1 oktober 2017.

Det blir obligatoriskt att använda EORI-nummer i identifieringsuppgifterna. Anvisningar för ansökan om EORI-nummer.

I ansökan har nya fält lagts till:

  • Fält 2: Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål hålls eller är tillgänglig, om platsen finns i ett annat land än sökanden.
  • Fält 4: Kontaktperson med ansvar för ansökan
  • Fält 14: Känner ni till några pågående rättsliga eller administrativa förfaranden i EU avseende klassificering enligt tulltaxan eller något rättsligt avgörande om klassificering enligt tulltaxan som redan meddelats inom EU, som rör de varor som beskrivs i fälten 9 och 10?

Därtill har innehållet i fält 6 (Typ av transaktion) preciserats.

Ansökningar som lämnats in före den 1 oktober 2017 behöver inte förnyas.

Den nya ansökningsblanketten och ifyllningsanvisningen publiceras den 1 oktober 2017 på Tullens webbplats.

För mer information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder