Hoppa till innehåll

Minimiskatt på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt beskattningsvärden för andra tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel

28.6.2016 15.22
Pressmeddelande

47/2016, ST/SR

Enligt lagen (1497/2015) om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis (1470/1994) är tobaksskatten på cigarretter från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2016 minst 200,00 euro per 1 000 stycken cigarretter och på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 121,50 euro per kilogram.

Tullen har också med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994) fastställt följande genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. punktbeskattningsvärden, som fr.o.m. den 1 juli 2016 ska tillämpas på tobaksprodukter som förts in i landet i strid med bestämmelserna eller för annat än kommersiellt ändamål:

cigarrer

- vägande över 3 g

7,95 euro/st.

- vägande högst 3 g

7,10 euro/10 st.

pip- och cigarrettobak

13,95 euro/40 g (0,35 euro/g)

cigarrettpapper i detaljhandelsform

30,40 euro/1000 st.

annan produkt innehållande tobak

0,61 euro/g

TMD