Hoppa till innehåll

Minimiaccis på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt beskattningsvärden för andra tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel

27.12.2010 17.26
Pressmeddelande

218/2010, PLK/SR

Enligt lagen (1125/2010) om ändring av lagen om tobaksaccis (1470/1994) är tobaksaccisen på cigarretter fr.o.m. den 1 januari 2011 minst 131,50 euro per 1 000 stycken cigarretter och på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 68,50 euro per kilogram.

Tullstyrelsen har också med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994) fastställt följande genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. accisbeskattningsvärden, som fr.o.m. den 1 januari 2011 ska tillämpas på tobaksprodukter som förts in i landet i strid med bestämmelser eller för annat än kommersiellt ändamål:

cigarrer

- vägande över 3 g
- vägande högst 3 g

7,90 euro/st
6,37 euro/10 st (0,6586 euro/st)

 

pip- och cigarrettobak

8,75 euro/40 g (0,219 euro/g)

   

cigarrettpapper i detaljhandelsform

27,80 euro/1000 st

   

annan produkt innehållande tobak

15,96 euro/45 g (0,3547 euro/g)

TMD