Hoppa till innehåll

Minimiskatt på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt beskattningsvärden för andra tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel

21.12.2016 8.47
Pressmeddelande

122/2016, ST/SR

Enligt lagen (1497/2015) om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis (1470/1994) är tobaksskatten på cigarretter från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 juni 2017 minst 211,50 euro per 1 000 stycken cigarretter och på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 128,50 euro per kilogram.

Tullen har också med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994) fastställt följande genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. punktbeskattningsvärden, som fr.o.m. den 1 januari 2017 ska tillämpas på tobaksprodukter som förts in i landet i strid med bestämmelserna eller för annat än kommersiellt ändamål:

cigarrer

- vägande över 3 g

8,80 €/st.

- vägande högst 3 g

7,15 €/10 st.

pip- och cigarrettobak

14,45 €/40 g (0,36 €/g)

cigarrettpapper i detaljhandelsform

31,00 €/1000 st.

annan produkt innehållande tobak

0,61 €/g

TMD