Hoppa till innehåll

Minimiskatt på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt beskattningsvärden för andra tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel

18.12.2014 8.34
Pressmeddelande

131/2014, ST/SR

Enligt lagen (977/2014) om ändring av lagen om tobaksaccis (1470/1994) är tobaksskatten på cigarretter fr.o.m. den 1 januari 2015 minst 177,00 euro per 1 000 stycken cigarretter och på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 107,50 euro per kilogram.

Tullstyrelsen har också med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994) fastställt följande genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. punktbeskattningsvärden, som fr.o.m. den 1 januari 2015 ska tillämpas på tobaksprodukter som förts in i landet i strid med bestämmelser eller för annat än kommersiellt ändamål:

cigarrer

- vägande över 3 g

7,90 euro/st.

- vägande högst 3 g

6,90 euro/10 st.

pip- och cigarrettobak

12,40 euro/40 g (0,31 euro/g)

cigarrettpapper i detaljhandelsform

30,40 euro/1000 st.

annan produkt innehållande tobak

30,66 euro/50 g (0,61 euro/g)

TMD