Hoppa till innehåll

De mest efterfrågade prisklasserna för cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt beskattningsvärden enligt lagen om påförande av accis för tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel

18.12.2009 13.07
Pressmeddelande

187/2009, PLK/PML

Tullstyrelsen fastställer med stöd av lagen om tobaksaccis (1470/94), vars bilaga, sådan den lyder i lagen 922/2001, har ändrats genom lagen 1021/2009, 4,40 euro/20 st (220 euro/1000 st) som den mest efterfrågade prisklassen för cigarretter och 3,50 euro/30 g (116,67 euro/kg) som den mest efterfrågade prisklassen för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter .

Enligt lagen om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis (1021/2009) är tobaksaccisen för cigarretter fr.o.m. den 1 januari 2010 t.o.m. den 31 december 2010 minst 129,00 euro per 1 000 stycken cigarretter och tobaksaccisen för finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 67,00 euro per kilogram.

Tullstyrelsen har också med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994) fastställt följande genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. accisbeskattningsvärden, som fr.o.m. den 1 januari 2010 ska tillämpas på tobaksprodukter som förs in i landet för annat än kommersiellt ändamål:

cigarrer

- vägande över 3 g

6,41 euro/st

 

- vägande högst 3 g

6,59 euro/10 st (0,6586 euro/st)

pip- och cigarrettobak

8,57 euro/40 g (0,214 euro/g)

   

cigarrettpapper i detaljhandelsform

24,51 euro/1000 st

   

annan produkt innehållande tobak

13,09 euro/45 g (0,2909 euro/g)

TMD