Hoppa till innehåll

SAD-blankett kan i undantagssituationer användas som beslut om frigörande vid tullagring

14.6.2019 14.00
Pressmeddelande

SAD-blanketten kan endast i undantagssituationer användas som beslut om frigörande vid tullagring. SAD-blanketten duger som verifikat över frigörande endast vid reservförfarande eller om Tullen har beviljat deklaranten tilläggstid för att införa elektroniska deklarationer vid tullagring. Företag som ansökt om tilläggstid senast 24.5.2019 kan beviljas tilläggstid högst fram till 1.10.2019.

När en deklarant som beviljats tilläggstid använder en SAD-blankett, ska den ifyllas enligt anvisningen om reservförfarande, utan anteckning om reservförfarandet. Till exempel ska varukoden anges med minst sex siffrors noggrannhet.

Mera information:
Tullens föreskrift om införande av elektronisk deklarering vid tullagerförfarande
Reservförfarande vid tullagring
Kundprojektet UTK/UTU, ucc(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering