Hoppa till innehåll

Så här anger du en utländsk importörs identifieringsnummer och EORI-nummer i de nya importdeklarationerna

Utgivningsdatum 10.12.2020 14.37
Pressmeddelande

De nya importdeklarationerna kommer att tas i bruk i april 2021. Huvudregeln är att företagets EORI-nummer ska anges som importörens identifieringsnummer i de nya deklarationerna.

EORI-numret anges dock inte som importörens identifieringsnummer om den utländska importören har:

  • både ett finländskt FO-nummer för mervärdesbeskattning 
    • som utländskt samfund eller 
    • som filial till utländskt företag 
  • och ett EORI-nummer som beviljats i något annat land än Finland 

Om du är en sådan utländsk importör eller dess ombud (speditör), ange följande uppgifter i importdeklarationen:

  • som importörens identifieringsnummer det finländska FO-numret enligt den nuvarande deklarationspraxisen och
  • med koden för ytterligare uppgifter FIEOR EORI-numret som beviljats i något annat EU-land

Det finländska FO-numret för mervärdesbeskattning anges för att Tullen inte ska uppbära mervärdesskatt. EU:s tullagstiftning förutsätter att ett EORI-nummer ska anges i deklarationen. Speditören ska komma ihåg att begära EORI-numret från det företag som den representerar.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering