Hoppa till innehåll

Ryska tullen kräver garantier för bilar som ägs av finansbolag

18.9.2018 10.00
Pressmeddelande

Ryska lagen om tullreglering trädde i kraft den 4 september 2018. Enligt den nya lagen får högst ett utländskt fordon som används i privatbruk och som registrerats i en ägares namn åt gången befinna sig tillfälligt tullfritt inom Rysslands område. För följande fordon som under samma tid anländer till Rysslands område ska man ställa en garanti som motsvarar beloppet av importskatterna. Denna garanti kan uppgå till flera tusen euro. Denna reglering har i praktiken hindrat innehavare av fordon som ägs av finansbolag från att resa till Ryssland.

Ryska tullen har föreslagit att om den på förhand får uppgifterna om finansbolagen av Finska tullen så kan den, efter eget omdöme, frigöra ifrågavarande företag från skyldigheten att ställa en garanti för fordonen de äger.

Finansbolag som har behov av ett dylikt frigörande från skyldigheten att ställa en garanti för bilarna de äger, kan senast 24.9.2018 ge Finska tullen sitt skriftliga samtycke per e-post till adressen yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi. Även andra företag än finansbolag kan inom samma tidsfrist skicka motsvarande skriftliga samtycke till Finska tullen.

Ryska tullen har beslutanderätt i frågan. Vi informerar om Ryska tullens beslut då vi får kännedom om det.

Mera information: Annika Salokannel och Eero Kauranen, förnamn.efternamn(at)tulli.fi
Skriftliga samtycken: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande