Hoppa till innehåll

Riktlinjer för klassificering i den kombinerade nomenklaturen av varor i satser för försäljning i detaljhandeln

Utgivningsdatum 16.4.2013 10.52 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 11.52
Pressmeddelande

50/2013, MNy /DvN

Kommissionen publicerade den 11 april 2013 bifogat meddelande (2013/C 105/01) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 105, 11.4.2013, s. 1-6.

TMD