Hoppa till innehåll

Revidering av utrikeshandelsstatistiken för år 2010

Utgivningsdatum 30.12.2011 9.00 | Publicerad på svenska 24.1.2017 kl. 9.43
Pressmeddelande

Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2010 publicerades den 31 augusti 2011. Tullstyrelsen upptäckte emellertid ett fel i utrikeshandelsstatistiken med en så stor inverkan på 2010 års handelbalans att man bestämde sig att göra en revidering. De korrigerade siffrorna publicerades i Uljas-tjänsten den 30 december 2011. Felet gällde bara export och har inte påverkat den allmänna bild som utrikeshandelsstatistiken gett av den finska utrikeshandelns utveckling.

Felet hänför sig till varupartier som transporterats via Finland i transit och som inte ingår i Finlands utrikeshandel. Sådana partier har ändå felaktigt registrerats som export från Finland. Motsvarande fel har också skett år 2011 men dessa har uppdagats tidigare och korrigerats i samband med vanlig statistikrevidering. Den nu aktuella revideringen påverkar inte 2011 års exportvärden. Ändringsprocenten för export ändras emellertid år 2011, då jämförelseårets exportsiffror sjunker. De största ändringarna gäller produkter från den kemiska basindustrin.

Värdet på totalexporten år 2010 uppgår efter revideringen till 52,4 miljarder euro, medan det enligt statistiken publicerad i augusti 2011 var 52,9 miljarder euro. Överskottet i handelsbalansen minskar från det belopp på drygt en miljard euro som uppgavs i augusti till 539 miljoner euro. I tabellen nedan anges tidigare siffror och reviderade siffror för varje månad.  De reviderade varu- och landsspecifika uppgifterna finns i Tullens databas för utrikeshandelsstatistik (http://uljas.tulli.fi/).

2010 Import, milj. e Export, milj.e Handelsbalans, milj.e
Månad Tidigare publicerat värde Reviderat värde december 2011 Tidigare publicerat värde Reviderat värde december 2011 Tidigare publicerat värde Reviderat värde december 2011
Januari 3 389 3 389 3 284 3 243 -105 -146
Februari 3 714 3 714 3 519 3 479 -195 -235
Mars 4 158 4 158 3 763 3 717 -395 -441
April 4 164 4 164 4 362 4 314 198 150
Maj 4 090 4 090 4 265 4 228 175 137
Juni 4 533 4 533 4 855 4 821 322 288
Juli 4 211 4 211 4 127 4 097 -84 -114
Augusti 4 329 4 329 4 280 4 248 -50 -82
September 4 933 4 933 4 790 4 759 -142 -174
Oktober 4 677 4 677 5 919 5 881 1 241 1 204
November 5 032 5 032 4 893 4 836 -139 -196
December 4 668 4 668 4 857 4 815 189 147
Totalt 51 899 51 899 52 915 52 439 1 015 539
Skillnad   0   -476   -476
Skillnad %   0 %   -1 %   -47 %
Tullen, Statistik
Mera information:
Statistikchef Timo Koskimäki tfn 040 332 1851
Statistikmeddelande Ändringar i statistiken