Hoppa till innehåll

Retroaktiva ändringar i provisoriska skyddsåtgärder gällande stålprodukter med ursprung i Sydafrika – kontrollera om ändringarna påverkar ditt företag!

16.11.2018 15.39
Pressmeddelande

I EU:s officiella tidning nr L 286, 14.11.2018, har man ändrat de provisoriska skyddsåtgärder gällande stålprodukter som infördes genom kommissionens förordning nr 2018/1013 den 19 juli 2018. Genom förordningen infördes en tullkvot och en tilläggstull på 25 procent.

Provisoriska skyddsåtgärder har tillämpats på sydafrikanskt stål i två produktkategorier: varmvalsade plåtar och band, rostfria (produktkategori 8) och kallvalsade plåtar och band, rostfria (produktkategori 9). Importen från Sydafrika ska inte omfattas av dessa provisoriska skyddsåtgärder med retroaktiv verkan från åtgärdernas ikraftträdande.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar