Hoppa till innehåll

Syyrian tilanteen johdosta määrättävät rajoittavat toimenpiteet

13.5.2011 8.35
Tiedote

74/2011, TE/JR

Tullihallitus

Määräys

Dnro

Antopäivä

74/010/11

13.5.2011

Säädösperusta

Euroopan Neuvoston Asetus (EU) N:o 442/2011, 9.5.2011
(julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä L 121, 10.5.2011)
Tullilaki 4 §

Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Kohderyhmät

Tullitoimipaikat, Tullin asiakkaat

Euroopan Neuvoston Asetuksen (EU) N:o 442/2011, 9.5.2011 artiklan 2 mukaan asetuksen liitteessä I mainittujen tavaroiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Syyriaan on kielletty. Kielto koskee suoraan tai välillisesti Syyriassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Syyriassa tarkoitettuja tarvikkeita riippumatta siitä, ovatko nämä tarvikkeet peräisin Euroopan Unionista vai eivät.

EU:n komissio on integroinut Syyriaan kohdistuvat rajoitukset Taric-tietokantaan. Jos tavarat eivät kuulu tullinimikkeestä huolimatta rajoitettuun tavarakatteeseen, viennin tulli-ilmoituksella käytetään erityismaininnan lisäkoodia FIXXX (muu lisätieto) ja negaatiokoodia Y920. Varamenettelyä käytettäessä em. koodi ilmoitetaan vienti-ilmoituksen (SAD/ESS) kohdassa  44.

1. Poikkeus kiellon soveltamisessa

Edellä olevaa kieltoa ei sovelleta suojavaatetukseen, jota Yhdistyneiden kansakuntien (YK) henkilöstö, EU:n tai sen jäsenvaltioiden henkilöstö, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Syyriaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä, luodinkestävät liivit ja kypärät mukaan lukien.

Näissä tapauksissa viejän on käytettävä viennin tulli-ilmoituksella erityismaininnan lisäkoodia FIXXX (muu lisätieto) ja negaatiokoodia Y921. Varamenettelyä käytettäessä em. koodi ilmoitetaan vienti-ilmoituksen (SAD/ESS) kohdassa  44.

2. Luvanvarainen vienti

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, Suomessa Ulkoasiainministeriö, voivat poikkeuksellisesti hyväksyä sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, myynnin, toimittamisen, siirtämisen tai viennin asianmukaisesti katsominsa edellytyksin, jos ne toteavat tarvikkeiden tarkoitetun ainoastaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön.

Jos Suomen Ulkoasiainministeriö on myöntänyt tarvikkeille vientiluvan Syyriaan, lupa ilmoitetaan vienti-ilmoituksessa asiakirjakoodilla C052 (vientilupa tavaroille ja teknologialle, joiden kauppa on rajoitettua) ja lisäksi ilmoitetaan sen numero ja päiväys. Varamenettelyä käytettäessä asiakirjakoodi C052, luvan numero ja päiväys ilmoitetaan kohdassa 44 (SAD/ESS).

THT