Resandena fick berätta hurdan tullinformation de behöver

5.12.2019 13.00
Pressmeddelande

Tullen genomförde 9.9–30.11.2019 ett pilotprojekt där tullinformation riktades till resande på adressen matkalla.tulli.fi. Resandena fick ge respons om tjänsten och vara med och påverka hur man informerar om tullbestämmelserna. Tjänsten ansågs vara bra och användarna gav goda utvecklingsförslag till Tullen.

På adressen matkalla.tulli.fi samlade Tullen de mest centrala frågorna som resanden till och från Ryssland är osäkra på i fråga om tullbestämmelserna i Finland samt saker som man ska ta i beaktande då man reser landvägen från Finland. Informationen finns på fyra språk: finska, svenska, engelska och ryska. Vid Nuijamaa gränsövergångsställe kunde man också testa tjänsten i Tullens avgiftsfria wifi.

”Tack, allt är lätt och enkelt samt mycket informativt”

Genom pilotprojektet utredde Tullen kundernas intresse samt hur väl informationspaketen motsvarade kundernas behov. Utgående från resultaten av pilotprojektet funderar vi på Tullen hur man kunde erbjuda nyttig information till resande också vid andra gränsövergångsställen och eventuellt även via andra aktörers servicekanaler.

Under pilotprojektet användes tjänsten nästan 10 000 gånger. Alla personer som gav respons om tjänsten tyckte att den var åtminstone bra och hela två tredjedelar ansåg att den var mycket bra.

”Vi vill tacka alla våra kunder för den positiva respons och de utvecklingsförslag som vi fått, det har varit en glädje att läsa dem”, säger tullöverinspektör Nadja Painokallio nöjt. ”Vi fick många bra utvecklingsidéer av våra kunder, bl.a. angående resande med läkemedel och sällskapsdjur. Nu funderar vi hur vi ska utnyttja resultaten av pilotprojektet. Tjänsten är fortfarande tillgänglig på adressen matkalla.tulli.fi och den kan också ännu användas i Tullens avgiftsfria wifi i Nuijamaa”.

Tullen utvecklar aktivt kundinriktade digitala tjänster. Webbplatsen matkalla.tulli.fi som nu piloterades är fortsättning på den populära Tullräknaren som utvecklades i samarbete med Östra Finlands universitet och togs i bruk sommaren 2018.

Tullen genomför ett pilotprojekt där tullinformation riktas till resande (pressmeddelande 26.9)

Pressmeddelande