Hoppa till innehåll

Rekordstort underskott i handelsbalansen 2011

Utgivningsdatum 7.2.2012 9.00 | Publicerad på svenska 8.2.2017 kl. 8.46
Pressmeddelande

Finlands utrikeshandel visade år 2011 ett exceptionellt stort underskott. Underskottet låg på nästan 3,6 miljarder euro. Ett ungefär lika stort underskott i realvärde upplevdes senast under oljekrisen åren 1974 och 1975. Ännu år 2010 visade handelsbalansen ett överskott på 539 miljoner euro. Värdet av exporten uppgick år 2011 till 56,6 miljarder euro, dvs. var åtta procent större än år 2010. Importen för sin del växte med 16 procent och steg till nästan 60,2 miljarder euro. Importen steg redan nästan till samma nivå som före recessionen, men exporten låg fortfarande på en klart lägre nivå än under åren 2006–2008.

Den kemiska industrin och basindustrin för metaller utgjorde hörnstenarna inom exporten på samma sätt som året innan. Exporten från den kemiska industrin växte enligt de preliminära uppgifterna med mer än en femtedel, och också metallexporten steg med mer än en tiondel fastän exporten inom denna bransch började sjunka efter att exporten av gasledningar tog slut. Tillväxten inom exporten från den kemiska industrin berodde helt på att priserna steg.

Exporten av maskiner, apparater och skogsindustriprodukter ökade också. Exporten inom eltekniken blev däremot mindre än året innan när exporten av kommunikations­utrustning krympte med över en femtedel. Tillväxtsiffrorna för export sjönk också på grund av exporten av ett kryssningsfartyg med ett värde på en miljard euro under föregående år.

Värdet av importen ökade i fjol mest till följd av att priset på energiprodukter, metaller och anrikade malmer steg. Importen av maskiner och apparater ökade också tydligt.

Sverige bibehöll sin position som Finlands största exportland klart före Tyskland. Inom importen ökade Rysslands andel till nästan en femtedel av hela importen tack vare energiimporten.

Liten tillväxt för transittrafik på landsväg

Mängden transitvaror som transporterades på landsväg via Finland till Ryssland steg år 2011 till närmare 2,2 miljoner ton, vilket är fem procent högre än föregående år. Transporterna av maskiner, apparater och textiler ökade, men transittransporterna av livsmedel minskade. Värdet på transittransporterna har uppskattats vara 20,7 miljarder euro, dvs. en femtedel mera än år 2010.

Återexport till Ryssland minskar fortfarande

Andelen sådana varor av Finlands export till Ryssland som tillverkats någon annanstans än i Finland men som exporterats från Finland till Ryssland uppgick före recessionen som högst till ungefär en tredjedel. Under recessionen sjönk andelen till under en femtedel och den har fortsatt att sjunka därefter. År 2010 uppskattades återexportens andel vara 14–15 procent, och enligt de preliminära uppgifterna kommer återexporten år 2011 att bli mindre än så, cirka 13–14 procent.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information fås vid Tullstyrelsen av
Statistikdirektör Timo Koskimäki, tfn 040 332 1851
Tullöverinspektör Kari Ylioja (transitstatistik), tfn 040 332 1862
Tullöverinspektör Matti Heiniemi, tfn 040 332 1845
Statistikmeddelande