Hoppa till innehåll

Registrering av import av kinesiska elcyklar och eventuell retroaktiv uppbörd av antidumpnings- och/eller utjämningstull för cyklarna

4.5.2018 15.46 | Publicerad på svenska 4.5.2018 kl. 16.21
Pressmeddelande

Kommissionen började i fjol undersöka om antidumpnings- och/eller utjämningstull borde tas ut för elcyklar med ursprung i Kina. Varan klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 (Taric-nummer 8711 60 90 10). Nu har kommissionen beslutat att importen av dessa cyklar ska registreras för att säkerställa att antidumpningstull och/eller utjämningstull, om nödvändiga villkor uppfylls, kan tas ut retroaktivt för de importerade cyklarna, om undersökningen leder till att dessa tullar införs. Registreringen upphör om nio månader. Kommissionens förordning publicerades den 3 maj 2018 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 113.  

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpnings- och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar