Hoppa till innehåll

Rättelse till kundmeddelandet från 2.2.2009: Ny näringsgrensindelning tas i bruk också i utrikeshandelsstatistiken

Utgivningsdatum 12.3.2009 9.00 | Publicerad på svenska 16.2.2017 kl. 9.44
Pressmeddelande

Ändringarna är angivna i fetstil

I Finland tar man i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning, TOL 2008. I statistiken över utrikeshandeln med varor tas denna klassificering i bruk från och med statistiken för januari 2009 som publiceras den 3 april 2009 kl. 9.

TOL 2008 grundar sig på EU:s näringsgrensindelning NACE Rev.2. Dessa klassificeringar överensstämmer på 1-4-siffrig nivå, men 5-siffernivån är nationell. De nya klassificeringarna ersätter den nu gällande näringsgrensindelningen NACE Rev.1 och dess nationella version TOL 2002.

Den reviderade näringsgrensindelningen tas i bruk i alla medlemsländer samtidigt.

Statistiken över utrikeshandeln med varor publiceras också enligt EU:s produktklassificering efter näringsgren (CPA). CPA-klassificeringarna överensstämmer till stor del med NACE upp till 4-siffrig nivå. CPA 2008 härleds från KN-nomenklaturen som uppdateras årligen. Utrikeshandeln beskrivs enligt produktklassificering (CPA) bl.a. i månadsöversikten som produceras av Tullstyrelsen.

Importen och exporten beskrivs också enligt varornas huvudsakliga användningsändamål (MIG). Denna klassificering härleds från näringsgrensindelningen NACE Rev.2.

De största ändringarna med tanke på statistiken över utrikeshandeln med varor gäller industriell tillverkning. Under huvudgruppen Tillverkning har skapats nya grupper på 2-siffernivå som representerar nya näringsgrenar eller gamla näringsgrenar som ökat sin ekonomiska och samhälleliga betydelse. Exempel på nya grupper är 21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel samt 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik.

Närmare information om den nya näringsgrensindelningen finns på Statistikcentralens webbplats (www.stat.fi) under Statistikinfo > Klassificeringar > Ekonomiska klassificeringar > Näringsgren (TOL).

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information: Statistikchef Timo Koskimäki, tfn 020 492 1851 eller tullöverinspektör Olli-Pekka Penttilä, tfn 020 492 1862
Uljas, databasen för utrikeshandelsstatistik:  http://uljas.tulli.fi/
Statistikmeddelande