Hoppa till innehåll

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

20.9.2018 10.56
Pressmeddelande

Kommissionen rättade den 20 september 2018 genomförandeförordning (EU) nr 2018/553 (EUT L 92, 10.4.2018) om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen. Rättelsen finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 237, 20.9.2018, s.12.

I femte stycket (skäl) i inledningstexten på sidan 1 i den förordning som rättas ska det

i stället för: ”De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.”

stå: ”Tullkodexkommittén har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.”

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder