Hoppa till innehåll

Rättelse till cirkulär nr 140/010/2011 "Omräkningskurser för valuta i september 2011"

Utgivningsdatum 27.9.2011 12.24 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.29
Pressmeddelande

162/2011, RAS/HHi

Tullstyrelsen fastställde genom cirkulär nr 140/010/2011 ”Omräkningskurser för valuta i september 2011” bl.a. följande omräkningskurser att tillämpas vid fastställande av tullvärdet på importerade varor som i Finland under tiden den 1–30 september 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Iran

IRR

15033,8474

Kina

CNY

9,1762

Egypten

EGP

8,4746

Israel

ILS

5,0936


Dessa omräkningskurser i cirkulär nr 140/010/2011 rättas på följande sätt:

Iran

IRR

15245,5779

Kina

CNY

9,2205

Egypten

EGP

8,5977

Israel

ILS

5,2038


Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/94) 7 § (1240/01)
Tullkodexen (EEG 2913/92) art. 35
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) art. 168–171

TMD