Hoppa till innehåll

Kundmeddelande 22.4.2016
Giltigheten av tillstånd till uppgift som saknas fr.o.m. 1.5.2016

22.4.2016 13.45 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.54
Pressmeddelande

Tillståndet till uppgift som saknas (tillstånd som grundar sig på artikel 256 i tillämpningskodexen) kommer i och med tillämpningen av unionens tullkodex att omfattas av tillståndet till regelbunden användning av en förenklad tulldeklaration.

Detta betyder att de nuvarande innehavarna av tillstånd till uppgift som saknas ska uppfylla kriterierna för beviljande av det nya tillståndet, om de vill att deras tillstånd fortsätter att gälla.

Övergångsperioden

De giltiga tillstånden till uppgift som saknas fortsätter att gälla högst fram till 1.5.2019.

Under övergångsperioden 1.5.2016–1.5.2019 kommer Tullens tillståndscentral att kontakta tillståndshavarna och kartlägga deras tillståndsbehov. För de aktörer som behöver tillståndet till regelbunden användning av en förenklad tulldeklaration inleder Tillståndscentralen en tillståndsbedömning genom att skicka en förfrågan gällande de nya tillståndskriterierna till aktörerna. Tillståndshavarna behöver inte begära en bedömning separat.

De nya tillståndskriterierna:

  • Efterlevnad av tullbestämmelser (sökanden har inte gjort sig skyldig till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen);
  • Sökanden har i tillämpliga fall rutiner för hantering av licenser och tillstånd som beviljats i enlighet med handelspolitiska åtgärder eller för handel med jordbruksprodukter;
  • Sökanden har anvisningar för de anställda om att informera tullmyndigheterna när problem med efterlevnaden upptäcks, och sökanden upprättar rutiner för att informera tullmyndigheterna när sådana problem uppstår;
  • Sökanden har i tillämpliga fall rutiner för hantering av import- och exportlicenser knutna till förbud och restriktioner. Detta omfattar också åtgärder för att skilja varor som omfattas av förbud eller restriktioner från andra varor och åtgärder för att säkerställa efterlevnad av sådana förbud och restriktioner.

Tillståndsvillkoren

Tillståndsvillkoren för tillståndet till förenklad tulldeklaration publiceras i fortsättningen i form av kundanvisningar på Tullens webbplats.
Mera information om den nya lagstiftningen: ny lagstiftning 

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande