Hoppa till innehåll

Punktskattestatistik i Uljas-tjänsten

Utgivningsdatum 26.5.2014 9.00 | Publicerad på svenska 24.1.2017 kl. 13.39
Pressmeddelande

Punktskattestatistik publiceras från och med maj 2014 i Tullens Uljas-databas.

Punktskattestatistik publiceras från och med maj 2014 i Tullens Uljas-databas på adressen http://uljas.tulli.fi.

Punktskattestatistiken inkluderar såväl Europeiska unionens harmoniserade punktskatter som nationella punktskatter fr.o.m. år 2004.

Statistiken innehåller uppgifter om de skattebelopp som uppburits för punktskattepliktiga produkter som tillverkats i Finland eller importerats till Finland från länder inom eller utanför EU samt om produkternas kvantiteter.

Harmoniserade punktskatter är punktskatt på alkohol och alkoholdrycker, tobaksskatt, punktskatt på flytande bränslen samt punktskatt på elström och vissa bränslen. Nationella punktskatter är punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker, punktskatt på vissa dryckesförpackningar, oljeavfallsavgift, oljeskyddsavgift och avfallsskatt.

Skatteuppgifterna är grupperade enligt skattegrupp, skatteslag och produkt.

Tullen, Statistik
Mera information: Statistikservice, tfn 0295 52 335 eller statistik@tulli.fi
Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik