PTG:s intensivövervakning i sjötrafiken avslöjade endast små förseelser

3.7.2015 8.10
Pressmeddelande

Tullen och Sjöbevakningen övervakade intensivt fritidsbåtar som anlände till och lämnade landet 27.6 – 28.6.2015 i havsområdet Orrengrund-Glosholmen.


Vid intensivövervakningen koncentrerade sig Tullen bl.a. på införsel av förbjudna varor och varor som omfattas av restriktioner samt på att övervaka att de temporära tullfrihetsbestämmelserna iakttagits. Tillsammans med Sjöbevakningen utfördes även bränslekontroller och sjötrafikkontroller.


Under två dagar utförde Tullen 22 sjötrafikkontroller och tre bränslekontroller. Tre båtägare tilldelades ordningsbot för användning av farkost utan nödvändiga handlingar.


En strafforder utfärdades åt en båtägare för farkostförseelse enligt lagen om farkostregistret. Ägaren hade försummat att göra en ändringsanmälan till registret i samband med ägarbyte. Dessutom var den årliga besiktningen av brandsläckaren ogjord.

I samband med intensivövervakningen kontrollerades även turistbåtar. De utförda kontrollerna ledde inte till åtgärder.


I intensivövervakningstillslaget medverkade båtgruppen för Kotka och Helsingfors Tull samt Sjöbevakningens patrull från Borgå. Under inledningen av intensivövervakningen på lördagen var utlandstrafiken utanför Lovisa rätt lugn på grund av den kraftiga vinden. På söndagen ökade fritidsbåttrafiken dock i takt med att vädret blev bättre.


Båtgruppen från Kotka fick på lördagen hjälpa en bogserbåt, som av okänd anledning tog in vatten. Bogserbåten hade bett om hjälp när vattenflödet in i båten inte kunde hejdas.
När Tullens närmast belägna båtpatrull anlände till platsen hade bogserbåten av säkerhetskäl redan kört in till närmaste strand. Sjöbevakningens utrustning användes till att tömma båten på vatten.

Mera information:
Anna Mäkelä, chef för Kotka Tull tfn 040 332 3925

Pressmeddelande