Hoppa till innehåll

Provisorisk antidumpningstull vid import av strängpressade aluminiumprofiler med ursprung i Kina fr.o.m. 14.10.2020

Utgivningsdatum 14.10.2020 13.44
Pressmeddelande

Företag som importerar strängpressade aluminiumprofiler från Kina måste förbereda sig på att antidumpningstull tas ut vid import av produkten. 

Produkterna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 och ex 7610 90 90 (Taric-nummer 7604 10 10 11, 7604 10 90 11, 7604 10 90 25, 7604 10 90 80, 7608 10 00 11, 7608 10 00 80, 7610 90 90 10). Dessa KN- och Taric-nummer anges endast upplysningsvis.

De provisoriska antidumpningstullarna är olika för olika säljarföretag och storleken på antidumpningstullarna anges i EU:s officiella tidning nr L 336, 13.10.2020. Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp. 

I fortsättningen ska importören ställa en säkerhet som är lika stor som den provisoriska antidumpningstullen. Den provisoriska antidumpningstullen gäller i sex månader. Om den provisoriska antidumpningstullen blir en slutgiltig antidumpningstull ska företaget betala de påförda antidumpningstullarna för de produkter som företaget importerat under den tid som den provisoriska antidumpningstullen varit i kraft. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Importen har varit föremål för registrering sedan den 25 augusti 2020, och antidumpningstull kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen. Registreringen har upphört.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar