Hoppa till innehåll

Provisorisk antidumpningstull på vissa platta produkter av stål med ursprung i Indien och Indonesien fr.o.m. 29.5.2021

Utgivningsdatum 31.5.2021 8.56
Pressmeddelande

Företag som importerar kallvalsade platta produkter av rostfritt stål från Indien och Indonesien måste förbereda sig på att antidumpningstull kommer att tas ut vid import av produkten.  

Produkterna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 och 7220 90 80.

De provisoriska antidumpningstullarna är företagsspecifika och storleken på antidumpningstullarna anges i EU:s officiella tidning nr L 188, 28.5.2021. Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp. 

I fortsättningen ska importörerna ställa en säkerhet som är lika stor som den provisoriska antidumpningstullen. Den provisoriska antidumpningstullen gäller i sex månader. Om den provisoriska antidumpningstullen blir en slutgiltig antidumpningstull ska företaget betala de påförda antidumpningstullarna för de produkter som företaget importerat under den tid som den provisoriska antidumpningstullen varit i kraft. I praktiken sköts detta så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen.

Importen har varit föremål för registrering sedan den 3 mars 2021, och antidumpningstullen kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen. Registreringen har upphört.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar