Hoppa till innehåll

Preliminära index för utrikeshandel med varor

Utgivningsdatum 7.2.2023 8.30
Pressmeddelande

Tullens statistik enhet publicerar från och med statistikmånad december 2022 volym- och enhetsvärdeindex för utrikeshandel med varor som preliminära och de publiceras i samband med publiceringen av den preliminära statistiken om utrikeshandel med varor. Importens och exportens volym- och enhetsvärdeindex är räknade på basis av preliminär statistisk data och ändringar är möjliga då underlaget blir mer komplett. De slutgiltiga indextalen publiceras i samband med den månatliga statistiken om utrikeshandel med varor och samtidigt i Uljas-statistikdatabasen.

Data för de preliminära indexen finns i Uljas-statistikdatabasen under rubriken preliminär statistik. De preliminära indexen publiceras enbart enligt CPA-klassificeringens 1-nivå. Data finns för kategorierna totalhandel, EU-handel samt externhandel.

Indikatorerna som publiceras är indextal, månadsförändring (%), årsförändring (%), 12 månaders glidande medelvärde och dess årsförändring (%).

Tullen, Statistik
Förfrågningar:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828, förnamn.efternamn@tulli.fi
Statistikmeddelande Ändringar i statistiken