Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, september 2023

7.11.2023 9.00Tullen, statistik

Exportpriserna sjönk 7,0 procent och exportvolymen 4,7 procent i september enligt preliminära uppgifter

Värdet på Finlands export av varor minskade med 12,3 procent i september enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 6,3 miljarder euro. Exportens volym minskade med 4,7 procent jämfört med samma period året innan och exportpriserna sjönk med 7,0 procent.

Importens värde minskade med 21,0 procent i september jämfört med samma period året innan och importens värde var 6,0 miljarder euro. Importens volym minskade med 10,3 procent, och importpriserna sjönk med 11,4 procent.

Det sammanlagda värdet på exporten under januari-september minskade med 6,8 procent. Importens värde minskade under samma period med 17,7 procent. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -4,0 procent (12-månaders glidande medelvärde oktober 2022-september 2023). Importens motsvarande volymändring var -9,8 procent.

Handelsbalansen visade ett överskott på 365 miljoner euro i september. I januari-september var det sammanlagda underskottet 1,2 miljarder euro. I september 2022 hade handelsbalansen ett underskott på 329 miljoner euro och i januari-september samma år ett sammanlagt underskott på 9,4 miljarder euro.

Figur 1. Värdet av export och import samt handelsbalans månadsvis 2021-2023

Externhandelns exportvolym minskade mer än internhandelns i september

Exportens värde till EU-länderna minskade med 10,4 procent och till länder utanför EU med 14,8 procent i september jämfört med motsvarande månad året innan. Exportens volym till EU-länderna minskade med 2,3 procent och till länder utanför EU med 8,6 procent.

Räknat från början av året minskade det sammanlagda exportvärdet till EU-länderna med 6,1 procent, och till länder utanför EU med 7,8 procent. Exportens volym minskade med 5,6 procent till EU-länderna och med 1,7 procent till övriga länder beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Figur 2. Ändring av exportvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2021-2023

Importens värde från EU-länderna minskade med 18,7 procent och från länder utanför EU med 24,1 procent. Importens volym från EU-länderna minskade med 8,2 procent och från länder utanför EU med 15,6 procent.

Räknat från början av året minskade det sammanlagda importvärdet från EU-länderna med 12,7 procent och från övriga länder med 23,8 procent. Importens volym minskade med 5,3 procent från EU-länderna och med 14,8 procent från övriga länder beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Figur 3. Ändring av importvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2021-2023

I denna publikation om preliminär statistik finns under tabell 6 landspecifika uppgifter om exportens och importens värde och förändring i procent . Värdena i tabellen är preliminära och betydande ändringar är möjliga när statistiken kompletteras.

Mera information:

Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Figur 4. Export 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 4. Export 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.12.2023