Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, september 2021

8.11.2021 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 32,2 procent i september

Finlands export av varor ökade med 32,2 procent i september enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 6,5 miljarder euro. Under referensmånaden 2020 minskade exporten med 7,0 procent.

Importen ökade med 19,4 procent i september jämfört med samma period året innan och importens värde var 6,4 miljarder euro. Importen sjönk under referensmånaden 2020 med 3,1 procent.

Den sammanlagda exporten under januari-september visade en uppgång på 17,8 procent. Importen ökade under samma period med 16,0 procent.

Handelsbalansen visade ett överskott på 100 miljoner euro i september. Under januari-september hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 2,7 miljarder euro. I september året innan hade handelsbalansen ett underskott på 445 miljoner euro och under januari-september samma år visade handelsbalansen ett underskott på 3,0 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 37,8 per cent och exporten till länder utanför EU med 25,0 procent i september. Importen från EU-länder ökade med 12,3 procent och importen från icke-EU-länder med 30,4 procent. Under januari-september ökade den sammanlagda exporten till EU-länder med 18,3 procent och exporten till länder utanför EU med 17,1 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 15,7 procent och importen från övriga länder med 16,4 procent.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2019-2021
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2019-2021
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2019-2021
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2019-2021
  • Figur 4. Export 2019-2021 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2019-2021 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.12.2021