Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, oktober 2020

7.12.2020 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade 11,8 procent i oktober

Finlands export av varor minskade med 11,8 procent i oktober enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var nästan 5,1 miljarder euro. Importen minskade med 11,3 procent i oktober jämfört med året innan och importens värde var drygt 5,1 miljarder euro. Den sammanlagda exporten under januari-oktober i år visade en nedgång på 14,8 procent. Importen sjönk under samma period med 11,3 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 60 miljoner euro i oktober. Under januari-oktober hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 2,9 miljarder euro. I oktober året innan hade handelsbalansen ett underskott på 36 miljoner euro, och under januari-oktober samma år visade handelsbalansen ett underskott på 1,1 miljarder euro.

Exporten till EU-länder minskade med 7,2 procent i oktober och exporten till länder utanför EU sjönk med 17,3 procent. Importen från EU-länder minskade med 8,3 procent och importen från icke-EU-länder sjönk med 15,6 procent.

Under januari-oktober minskade den sammanlagda exporten till EU-länder med 13,6 procent och exporten till länder utanför EU med 16,2 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 9,4 procent och importen från övriga länder med 13,8 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 4. Export 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.1.2021