Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, oktober 2017

8.12.2017 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 17 procent i oktober

Finlands export av varor ökade 17 procent i oktober enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 5,3 miljarder euro. Importen ökade med 13 procent i oktober jämfört med året innan och importens värde var något över 5,4 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 16 procent och importen med 14 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 120 miljoner euro i oktober. Räknat från årets början var det samlade underskottet 1,8 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på över 2,3 miljarder euro. I oktober 2016 hade handelsbalansen ett underskott på 256 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med 22 procent i oktober och exporten till länderna utanför EU med tio procent. Importen från EU-länder växte med 16 procent och importen från icke-EU länder med nio procent i oktober. Under januari-oktober har exporten till EU-länder ökat med 17 procent och exporten till länder utanför EU med 13 procent. Importen från EU-länder ökade med tio procent och importen från övriga länder med 20 procent i januari-oktober.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2015-2017
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2015-2017
  • Figur 4. Export 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2015-2017 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.1.2018