Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Oktober 2016

8.12.2016 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade sex procent i oktober

Finlands export av varor minskade med sex procent i oktober enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 4,5 miljarder euro. Importen sjönk med tre procent i oktober jämfört med året innan och importens värde var något under 4,7 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten sjunkit med fem procent. Importen låg på samma nivå som året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 190 miljoner euro i oktober. Räknat från årets början var det samlade underskottet 2,1 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 111 miljoner euro. I oktober förra året hade handelsbalansen ett underskott på 54 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 12 procent i oktober medan exporten till länderna utanför EU ökade med fem procent. Importen från EU-länder minskade med sex procent, men importen från icke-EU länder ökade med två procent i oktober. Under januari-oktober har exporten till EU-länder sjunkit med fyra procent och exporten till länder utanför EU med sju procent. Importen från EU-länder låg på samma nivå som året innan och importen från övriga länder minskade med två procent.


Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2014-2016
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2014-2016
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2014-2016
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2014-2016
  • Figur 4. Export 2014-2016 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2014-2016 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

9.1.2017