Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2022

5.1.2023 9.00Tullen, Statistik

Varuexportens värde ökade med 21,5 procent i november

Värdet på Finlands export av varor ökade med 21,5 procent i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 8,0 miljarder euro. Under referensmånaden 2021 ökade exportens värde med 33,0 procent.

Importens värde ökade med 8,5 procent i november jämfört med samma period året innan och importens värde var 7,6 miljarder euro. Värdet på importen ökade under referensmånaden 2021 med 34,7 procent.

Det sammanlagda värdet på exporten under januari-november visade en uppgång på 21,9 procent. Importens värde ökade under samma period med 30,1 procent.

Handelsbalansen visade ett överskott på 420 miljoner euro i november. I januari-november var det sammanlagda underskottet 10,0 miljarder euro. I november 2021 hade handelsbalansen ett underskott på 405 miljoner euro och i januari-november samma år ett sammanlagt underskott på 3,8 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 0,8 procent och exporten till länder utanför EU med 49,8 procent i november. Importen från EU-länder ökade med 9,9 procent och importen från länder utanför EU med 6,7 procent. Räknat från början av året ökade den sammanlagda exporten till EU-länder med 22,4 procent och exporten till länder utanför EU med 21,2 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 21,8 procent och från övriga länder med 41,7 procent.

Publikationen preliminär statistik har tillfälligt utökats men tabellerna 7 och 8 om handeln med Ryssland med mer specificerade uppgifter om varugrupper. Värdena i tabellen är preliminära och betydande ändringar är möjliga när uppgifterna blir mer fullständiga.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2020-2022
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2020-2022
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2020-2022
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2020-2022
  • Figur 4. Export 2020-2022 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2020-2022 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.2.2023