Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2021

7.1.2022 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 30,9 procent i november

Värdet på Finlands export av varor ökade med 30,9 procent i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 6,5 miljarder euro. Under referensmånaden 2020 minskade exporten med 2,9 procent.

Importens värde ökade med 32,7 procent i november jämfört med samma period året innan och importens värde var 6,9 miljarder euro. Importen sjönk under referensmånaden 2020 med 0,4 procent.

Det sammanlagda värdet på exporten under januari-november visade en uppgång på 19,4 procent. Importens värde ökade under samma period med 18,9 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 410 miljoner euro i november. Under januari-november hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 3,7 miljarder euro. I november året innan hade handelsbalansen ett underskott på 241 miljoner euro och under januari-november samma år visade handelsbalansen ett underskott på 3,3 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 33,7 per cent och exporten till länder utanför EU med 27,2 procent i november. Importen från EU-länder ökade med 24,9 procent och importen från icke-EU-länder med 44,3 procent. Under januari-november ökade den sammanlagda exporten till EU-länder med 20,2 procent och exporten till länder utanför EU med 18,3 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 16,9 procent och importen från övriga länder med 21,8 procent.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2019-2021
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2019-2021
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2019-2021
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2019-2021
  • Figur 4. Export 2019-2021 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2019-2021 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.2.2022