Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2020

8.1.2021 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade 3,5 procent i november

Finlands export av varor minskade med 3,5 procent i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var drygt 4,9 miljarder euro. Importen minskade med 2,2 procent i november jämfört med året innan och importens värde var något över 5,1 miljarder euro. Den sammanlagda exporten under januari-november i år visade en nedgång på 13,7 procent. Importen sjönk under samma period med 10,4 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 180 miljoner euro i november. Under januari-november hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på nästan 3,1 miljarder euro. I november året innan hade handelsbalansen ett underskott på 114 miljoner euro och under januari-november samma år visade handelsbalansen ett underskott på närmare 1,2 miljarder euro.

Exporten till EU-länder låg på samma nivå som året innan, men exporten till länder utanför EU minskade med 7,7 procent i november. Importen från EU-länder ökade med 0,2 procent men importen från icke-EU-länder sjönk med 5,5 procent.

Under januari-november minskade den sammanlagda exporten till EU-länder med 12,4 procent och exporten till länder utanför EU med 15,4 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 8,5 procent och importen från övriga länder med 13,0 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 4. Export 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.2.2021