Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2018

8.1.2019 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade nio procent i november

Finlands export av varor ökade med nio procent i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 5,8 miljarder euro. Importen växte fem procent i november jämfört med året innan och importens värde var något över 5,8 miljarder euro. Räknat från årets början har både exporten och importen ökat med sju procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 60 miljoner euro i november. Räknat från årets början var det samlade underskottet 2,2 miljarder euro. Under samma period år 2017 visade handelsbalansen ett underskott på 2,4 miljarder euro. I november 2017 hade handelsbalansen ett underskott på 238 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med nio procent i november och exporten till länderna utanför EU med åtta procent. Importen från EU-länder växte två procent och importen från icke-EU länder tio procent i november. Under januari-november har exporten till EU-länder ökat med sex procent och exporten till länder utanför EU med nio procent. Importen från EU-länder har ökat med fyra procent och importen från övriga länder med tio procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 4. Export 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.2.2019