Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, November 2016

9.1.2017 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade fyra procent i november

Finlands export av varor ökade med fyra procent i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 4,5 miljarder euro. Importen ökade med två procent i november jämfört med året innan och importens värde var något under 4,7 miljarder euro. Räknat från årets början sjönk exporten med fyra procent och importen låg på samma nivå som året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 150 miljoner euro i november. Räknat från årets början var det samlade underskottet nästan 2,3 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 351 miljoner euro. I november året innan hade handelsbalansen ett underskott på 240 miljoner euro.

Exporten till EU-länder låg på samma nivå som året innan i november och exporten till länderna utanför EU ökade med nio procent. Importen från EU-länder minskade med fyra procent men importen från icke-EU länder ökade med 12 procent i november. Under januari-november sjönk exporten till EU-länder med tre procent. Under samma period sjönk exporten till länder utanför EU med fem procent. Importen från både EU-länder och övriga länder låg på samma nivå som året innan.


Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2014-2016
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2014-2016
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2014-2016
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2014-2016
  • Figur 4. Export 2014-2016 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2014-2016 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.2.2017