Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, mars 2023

8.5.2023 9.00Tullen, Statistik

Varuexportens volym ökade med 8,3 procent i mars enligt preliminära uppgifter

Värdet på Finlands export av varor ökade med 9,5 procent i mars enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 7,7 miljarder euro. Exportens volym ökade med 8,3 procent jämfört med samma period året innan och exportpriserna ökade med 2,4 procent.

Importens värde minskade med 10,7 procent i mars jämfört med samma period året innan och importens värde var 7,6 miljarder euro. Importens volym minskade med 6,5 procent, och importpriserna minskade med 2,5 procent.

Det sammanlagda värdet på exporten under januari-mars ökade med 2,1 procent. Importens värde minskade under samma period med 10,7 procent. Utvecklingen av exportens volym under de senaste 12 månaderna var -4,8 procent (12-månaders glidande medelvärde april 2022-mars 2023). Importens motsvarande volymändring var -3,3 procent.

Handelsbalansen visade ett överskott på 65 miljoner euro i mars. I januari-mars var det sammanlagda underskottet 915 miljoner euro. I mars 2022 hade handelsbalansen ett underskott på 1,5 miljarder euro och i januari-mars samma år ett sammanlagt underskott på 3,7 miljarder euro.

Figur 1. Värdet av export och import samt handelsbalans månadsvis 2021-2023

OBS. Tullen publicerar fr.o.m. 12/2022 statistik, preliminära index för utrikeshandeln. Exportens och importens volym- och enhetsvärdeindex har räknats på basis av preliminär data och ändringar är möjliga då data blir mer komplett. Uppgifterna finns i Uljas-statistikdatabasen under rubriken preliminär statistik. De preliminära indexen publiceras enligt nivå 1 med CPA klassificering.

Internhandelns exportvolym ökade mer än externhandelns i mars

Exportens värde till EU-länder ökade med 10,8 procent och till länder utanför EU med 7,5 procent i mars jämfört med motsvarande månad året innan. Exportens volym till EU-länderna ökade med 10,6 procent och till länder utanför EU med 5,8 procent.

Räknat från början av året ökade det sammanlagda exportvärdet till EU-länder med 3,1 procent och till länder utanför EU med 0,7 procent. Exportens volym minskade med 6,3 procent till EU-länder och med 1,6 procent till övriga länder beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Figur 2. Ändring av exportvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2021-2023

Importen från EU-länder minskade med 2,3 procent och importen från länder utanför EU med 20,9 procent. Importens volym från EU-länder ökade med 1,0 procent men minskade från länder utanför EU med 15,9 procent.

Räknat från början av året minskade det sammanlagda importvärdet från EU-länder med 2,3 procent och från övriga länder med 20,5 procent. Importens volym minskade med 4,6 procent från EU-länder och med 0,9 procent från övriga länder beräknat som 12 månaders glidande medelvärde.

Figur 3. Ändring av importvärdet jämfört med motsvarande månad föregående år 2021-2023

I denna publikation om preliminär statistik finns under tabell 6 landspecifika uppgifter om exportens och importens värde och förändring i procent . Värdena i tabellen är preliminära och betydande ändringar är möjliga när statistiken kompletteras.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.efternamn[at]tulli.fi

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Figur 4. Export 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 4. Export 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2021-2023 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

6.6.2023