Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, mars 2021

7.5.2021 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 12,5 procent i mars

Finlands export av varor ökade med 12,5 procent i mars enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 5,7 miljarder euro. Importen ökade med 11,0 procent i mars jämfört med året innan och importens värde var 6,0 miljarder euro. Den sammanlagda exporten under januari-mars visade en uppgång på 3,6 procent. Importen ökade under samma period med 0,6 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 305 miljoner euro i mars. Under januari-mars hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 985 miljoner euro. I mars året innan hade handelsbalansen ett underskott på 345 miljoner euro och under januari-mars samma år visade handelsbalansen ett underskott på 1,4 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 7,6 per cent och exporten till länder utanför EU med 19,0 procent i mars. Importen från EU-länder ökade med 8,5 procent och importen från icke-EU-länder ökade med 15,0 procent. Under januari-mars ökade den sammanlagda exporten till EU-länder med 3,0 procent och exporten till länder utanför EU med 4,5 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 0,3 procent och importen från övriga länder med 1,1 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2019-2021
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2019-2021
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2019-2021
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2019-2021
  • Figur 4. Export 2019-2021 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2019-2021 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.6.2021