Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, maj 2021

8.7.2021 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade 28,4 procent i maj

Finlands export av varor ökade med 28,4 procent i maj enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var nästan 5,2 miljarder euro. Under referensmånaden år 2020 minskade exporten med 30,5 procent.

Importen ökade med 23,8 procent i maj jämfört med året innan och importens värde var 5,4 miljarder euro. Importen sjönk under referensmånaden år 2020 med 25,2 procent. Den sammanlagda exporten under januari-maj i år visade en uppgång på 11,4 procent. Importen ökade under samma period med 10,4 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 210 miljoner euro i maj. Under januari-maj hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på närmare 1,5 miljarder euro. I maj året innan hade handelsbalansen ett underskott på 320 miljoner euro och under januari-maj samma år visade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 1,5 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 22,7 per cent och exporten till länder utanför EU med 35,7 procent i maj. Importen från EU-länder ökade med 26,8 procent och importen från icke-EU-länder med 19,4 procent. Under januari-maj ökade den sammanlagda exporten till EU-länder med 10,4 procent och exporten till länder utanför EU med 12,5 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 11,4 procent och importen från övriga länder med 8,9 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
E-post: förnamn.efternamn@tulli.fi

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2019-2021
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2019-2021
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2019-2021
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2019-2021
  • Figur 4. Export 2019-2021 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2019-2021 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

6.8.2021