Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, maj 2020

9.7.2020 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade 30,9 procent i maj

Finlands export av varor minskade med 30,9 procent i maj enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 4,0 miljarder euro. Importen minskade med 26,3 procent i maj jämfört med året innan och importens värde var 4,3 miljarder euro. Den sammanlagda exporten under januari-maj i år visade en nedgång på 17,9 procent. Importen sjönk under samma period med 12,7 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 280 miljoner euro i maj. Under januari-maj i år visade handelsbalansen ett underskott på nästan 1,5 miljarder euro. I maj året innan hade handelsbalansen ett underskott på 15 miljoner euro och under januari-maj samma år visade handelsbalansen ett underskott på 65 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 31,7 procent i maj och exporten till länder utanför EU sjönk med 30,0 procent. Importen från EU-länder minskade med 26,4 procent och importen från icke-EU-länder sjönk med 26,2 procent.

Under januari-maj minskade exporten till EU-länder med 18,3 procent och exporten till länder utanför EU med 17,4 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 11,7 procent och importen från övriga länder med 14,2 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: förnamn.[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2018-2020
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2018-2020
  • Figur 4. Export 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2018-2020 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.8.2020