Hoppa till innehåll

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Maj 2014. Figurerna 1-5 har korrigerats

Utgivningsdatum 1.8.2014 9.00 | Publicerad på svenska 24.1.2017 kl. 8.57
Pressmeddelande

I publikationen Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Maj 2014, publicerad 8.7.2014, har fel upptäckts i figurerna 1-5. Uppgifterna för maj månad har inte blivit uppdaterade.

De felaktiga figurerna har nu korrigerats och en ny publikation finns på hemsidan. Prenumeranterna har fått informationen och den nya publikationen har skickats till dem. Varken publikationens analysdel eller tabellerna 1-5 har påverkats av felet. Inte heller Uljas databasens uppgifter har påverkats.

Tullen, Statistik
Ytterligare information:
Anne Oikarinen tel. +358 (0)40 332 1863
Statistikmeddelande Ändringar i statistiken